دومین جلسه فیلمبرداری

پس از برگزاری سومین جلسه آشنایی با همکاران جدید که یک فیلمبردار و یک راهنمای تور بعنوان اعضای جدید در جمع ما حضور داشتند، دوشنبه 29 مرداد ماه، دومین روز فیلمبرداری با هدف بررسی منطقه ای جدید و تست دومین دوربین فیلمبرداری در یکی از ارتفاعات اطراف تهران انجام شد. هرچند سختی های خاصی این جلسه داشت اما برداشت های جالبی انجام شد و تجربیات خوبی به دست آمد. یکی از این صحنه ها برداشت از مارمولک چشم ماری بود.

مارمولک چشم ماری

/ 0 نظر / 8 بازدید