اخبار خوش

با همکاری دوستان، طرح اولیه ساخت مستند امروز به دستم رسید و با بررسی ای که نسبت به تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت مستند، و هزینه های لازم شده است، به زودی ساخت اولین مستند شروع خواهد شد.

علاقه مندان هر چه سریعتر به ما بپیوندند. قبل از اینکه دیر شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید