تخصص های دوستان

تصمیم گرفتم یک گزارش از دوستانی که دست همکاری به سمت ما دراز کردند ارائه کنم تا هم تشکری از آنها باشه و هم نشان همکاری دوستان.
 

 

تحصیلات

تخصص

نفر اول

زمین شناسی

جانور شناسی، نویسندگی، کمک های اولیه.

نفر دوم

دامپزشکی

جانور شناسی.

نفر سوم

 

تدوین، نویسندگی، مجری گری، فیلمبرداری، کمک های اولیه.

نفر چهارم

ادبیات فارسی

کوهنوردی، امداد و نجات، عکاسی، تیر اندازی.

نفر پنجم

 

تدوین، مجری گری، گویندگی

/ 0 نظر / 27 بازدید